Develop Business to Business Promoting Service for Kid-based Brands by offering multiple activities across Mom & Baby industry in our chain stores of Cáo Premium Kidsplay Cafe.
Phát triển kinh doanh đa kênh với các đối tác cùng ngành trong lĩnh vực mẹ và bé thông qua các chương trình và chiến lược hợp tác toàn diện.

Design and operate the chain store of Cáo Premium Kidsplay Cafe – a restaurant and coffee model integrated to a children playground.
Consulting and providing design solutions for amusement parks, kids cafe.

Thiết kế, xây dựng và vận hành Cáo Premium Kidsplay Cafe – Mô hình nhà hàng & cà phê kết hợp với khu vui chơi trẻ em .
Tư vấn và cung cấp giải pháp thiết kế, xây dựng khu vui chơi, nhà hàng & cà phê cho gia đình.

Providing advertising and marketing solutions for Mom & Baby brands at our chain stores Cáo Premium Kidsplay Café.
Cung cấp các giải pháp tiếp thị và quảng cáo tại chuỗi cửa hàng của Cáo Premium Kidsplay Cafe cho các nhãn hàng Mẹ & Bé.

Consulting and organizing events and branding campaign to promote products & service for Mom & baby industry
Tư vấn, tổ chức sự kiện quảng bá, trải nghiệm sản phẩm và thương hiệu cho các nhãn hàng trong lĩnh vực mẹ và bé.

Kha DINH

General Manager

+84 964 351 299

kha@caokidsplay.com

Binh TRAN

Marketing Manager

+84 962 445 105

binh@caokidsplay.com

Dat TRAN

Business Development Manager

+84 867 702 178

dat@caokidsplay.com